“انا اسمي”نور”وبحب” “اسمي”كتير”وما”احب” “حدا”غيري”يكون” اسموا”على”اسمي”دلع”على”اسم”نورا”نونو” “نواره”نورا”نانا”نيني” “نوتي”نيوتي”نوار” “انوار”انا”دلعي”نونو” نوريه